Filters
Categories
TOSAKA Single Rice Mill _Engin Model စပါးကြိတ်စက် (နံပါတ်ချိန်)
407,000.00 407,000.00 407000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်
TOSAKA Single Rice Mill _Motor Model စပါးကြိတ်စက် (နံပါတ်ချိန်)
445,000.00 445,000.00 445000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်
TOSAKA Two ways Rice Mill စပါးကြိတ်စက်
529,000.00 529,000.00 529000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်+အမှုန့်ကြိတ်စက်
စပါးကြိတ်စက် ဇကာ
12,500.00 12,500.00 12500.0 MMK
ဆန်စက်ဇကာ
ဆန်စက် စကာ(အင်ဂျင် ညာ/မော်တာ ဘယ်)
20,000.00 20,000.00 20000.0 MMK
ဆန်စက်ဇကာ(အင်ဂျင်ညာ/မော်တာဘယ်)
ဆန်စက်ညာလည်လေပုံး
40,000.00 40,000.00 40000.0 MMK
ဆန်စက်ညာလည်လေပုံး
ဆန်စက်ဘယ်လည်လေပုံး
40,000.00 40,000.00 40000.0 MMK
ဆန်စက်ဘာ်လည်လေပုံး
ဆန်စက်အတွင်းရှပ် (အင်ဂျင် ညာ/မော်တာ ဘယ်)
30,000.00 30,000.00 30000.0 MMK
ဆန်စက်အတွင်းရှပ်
Tosaka Combined Rice Mill with 3Layers Vibratory
1,190,000.00 1,190,000.00 1190000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်+အမှုန့်ကြိတ်စက်
TOSAKA Combined Rice Mill with Vibratory and Paddy Separation
1,390,000.00 1,390,000.00 1390000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်+အမှုန့်ကြိတ်စက်
TOSAKA 7 in 1 Rice Mill 6N40-9FC2 (2-4 /Motor Type)
1,490,000.00 1,490,000.00 1490000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်+အမှုန့်ကြိတ်စက်
ROMAN Chaff Cutter (9Z-1.2)
570,000.00 570,000.00 570000.0 MMK
နွားစာစဥ◌်းစက်
TOSAKA 7 in 1 Rice Mill 6N40-9FC21 (2-4 /GasoLine Type)
1,150,000.00 1,150,000.00 1150000.0 MMK
စပါးကြိတ်စက်+အမှုန့်ကြိတ်စက်